A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống Giáo dục thông minh trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2017-2020

Sáng ngày 29/3/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel Gia Lai tổ chức Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống Giáo dục thông minh trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2020.

 Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống Giáo dục thông minh trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2017-2020
Sáng ngày 29/3/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel Gia Lai tổ chức Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống Giáo dục thông minh trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2020.
 

 

 

 

Tham dự Hội thảo, về phía ngành GD&ĐT có ông Huỳnh Minh Thuận - Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, lãnh đạo các Phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo các trung tâm GDNN&GDTX; về phía Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel Gia Lai có bà Phạm Thị Ngọc Lan - Giám đốc Khối sản phẩm giáo dục - Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, ông Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Gia Lai và cán bộ của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Viettel Gia Lai.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Huỳnh Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá những kết quả đạt được của ngành trong công tác triển khai “Thỏa thuận hợp tác toàn diện về công nghệ thông tin và viễn thông giai đoạn 2014-2020” giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Tập đoàn Viễn thông Quân đội ký kết ngày 28/5/2014. Đưa ra những mục tiêu phấn đấu, nhiệm vụ thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017, văn bản chỉ đạo triển khai Quyết định số 117/QĐ-TTg tại địa phương của Bộ GD&ĐT.

 

Để triển khai thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel Gia Lai xây dựng 09 lĩnh vực đưa ra hội thảo lấy ý kiến toàn ngành để xây dựng thành các lĩnh vực thông minh một cách toàn diện trên cơ sở tích hợp, kế thừa những kết quả đang triển khai, mang lại hiệu quả ứng dụng thực tế, đi vào thực tiễn, nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đó là:

   (1) Hệ thống quản lý trường học Smas (toàn diện);

   (2) Cổng thông tin điện tử điều hành (Portal);

   (3) Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh liên thông (đầu cấp);

   (4) Hệ thống LMS mạng xã hội học tập trực tuyến (quản lý dạy và học trực tuyến tương tác đa chiều);

   (5) Hệ thống hội nghị truyền hình (V-Meeting);

   (6) Hệ thống quản lý văn bản (V-Office);

   (7) Hệ thống quản lý tài chính, tài sản;

   (8) Hệ thống CSDL dùng chung quản lý ngành;

   (9) Hệ thống bảo mật an toàn thông tin.

 

Từ phân tích về hiện trạng kỹ thuật và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, đại diện Tổng Công ty Viễn thông Quân đội đã trình bày những giải pháp, kỹ thuật, hệ thống, công nghệ ứng dụng trong quản lý và giảng dạy để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, xuyên suốt, liên thông từ các cơ sở giáo dục đến các cấp quản lý phòng, Sở; phục vụ, đáp ứng nhu cần thiết thực quản lý, khai thác trực tiếp của các cơ sở giáo dục, cũng như công tác điều hành, quản lý tập trung của các cấp quản lý theo định hướng của Chính phủ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, nhận xét những sản phẩm, dịch vụ, những hỗ trợ của Viettel cho ngành GD&ĐT trong thời gian qua, đưa ra những ý kiến đánh giá về các giải pháp, ứng dụng mới, và đề nghị làm sao để cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo đi vào thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc có hiệu quả cao nhất; tương tác, kết nối nhà trường, thầy, cô giáo với học sinh, phụ huynh học sinh, xã hội để xây dựng môi trường học tập thân thiện; thông tin, số liệu được đồng bộ hóa, tập trung, liên thông để cấp quản lý giáo dục điều hành, khai thác một cách tự động, thông minh, giảm thiểu chi phí, nguồn nhân lực.

Qua ý kiến tham luận, phát biểu của đại biểu tham dự, Hội thảo đi đến thống nhất triển khai những nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2020, như sau:

   - Sự cần thiết phải thực hiện việc tin học hóa quản lý một các toàn diện, thống nhất ở các cơ sở giáo dục: Quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý thi, xếp thời khóa biểu, sổ quản lý điện tử; tích hợp với trang tin điện tử của nhà trường trên môi trường mạng ở tất cả các cấp học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

   - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá với hệ thống mạng xã hội học tập trực tuyến: Xây dựng kho học liệu số dùng chung phục vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn ngành (Bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác). Hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến của các môn học và phần mềm kiểm tra, đánh giá tập trung qua mạng phục vụ học sinh, giáo viên giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Ứng dụng dạy - học thông minh ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, địa phương có đủ điều kiện trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả …

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu: Triển khai hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông tích hợp, chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin từ Sở đến phòng, trường, trung tâm. Triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử và liên thông toàn ngành; hệ thống họp, hội thảo, tập huấn chuyên môn qua mạng; bổ sung, cập nhật các dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tuyển sinh đầu cấp học.

 

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Gia Lai đã tri ân sâu sắc sự phối hợp giữa ngành GD&ĐT cùng Viettel Gia Lai trong việc triển khai thành công Thỏa thuận hợp hợp tác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016, và cam kết trong thời gian đến Viettel Gia Lai sẽ đồng hành cùng Sở, ngành triển khai xây dựng thành công hệ thống Giáo dục thông minh giai đoạn 2017-2020.

Phát biểu Bế mạc Hội thảo, ông Huỳnh Minh Thuận – Giám đốc Sở đánh giá rất cao những giải pháp, ứng dụng mà Tập đoàn Viễn Thông Quân đội xây dựng, ứng dụng trong ngành giáo dục và đào tạo đã được các đại biểu trong hội thảo đánh giá nhân xét. Ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Viettel tiến hành công tác nghiên cứu khảo sát, phân tích hiện trạng nghiệp vụ của Sở, phòng và các đơn vị giáo dục trong phạm vi các lĩnh vực hợp tác để xây dựng hệ thống giáo dục thông minh. Qua đó, ông Huỳnh Minh Thuận đã quán triệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các trường và trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Viettel triển khai thực hiện các nội dung hợp tác; trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, tập thể triển khai thực hiện thật tốt việc xây dựng hệ thống Giáo dục thông minh giai đoạn 2017-2020.

Trước khi kết thúc Hội thảo, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Lãnh đạo Viettel Gia Lai đã ký kết “Thỏa thuận hợp triển khai xây dựng hệ thống Giáo dục thông minh giai đoạn 2017-2020” trước sự chứng kiến của toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo, thể hiện sự cam kết, quyết tâm của ngành giáo dục và đào tạo cùng Viettel xây dựng hệ thống giáo dục thông minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà, thu hẹp khoảng cách vùng miền với các địa phương trên toàn quốc./.

Bài: Lê Công Sự.

Một số hình ảnh trong hội thảo

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 141
Năm 2022 : 141