Sáng ngày 29/3/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel Gia Lai tổ chức Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống Giáo dục thông minh ...